Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Cum devin membru?

1. Pot deveni membri ai asociației cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate care activează în apicultură și consimt să respecte prevederile statutului Asociației.

2. Calitatea de membru se dobândește:
- pe baza unei cereri scrise adresată filialei județene unde se dorește inscrierea (domiciliul sau vatra de stupină);
- plata taxei de inscriere;
- plata cotizației anuale în funcție de numărul de stupi pe baza adeverinței eliberate de la Registrul agricol al Primăriei arondate;

3. Menținerea calității de membru se face prin plata cotizației anuale care se înscrie în carnetul de membru primit odată cu înscrierea. Calitatea de membru este personală și nu poate fi transmisă succesorilor.

4. Calitatea de membru încetează prin:
- retragerea pe bază de cerere scrisă adresată filialei și comunicată cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se intenționează să se renunțe la această calitate;
- excluderea în cazul unei abateri de la prevederile statutului, hotărâtă de organul competent;
- deces;
- neplata cotizației statutare până la sfârșitul primului trimestru din anul următor.

5. Membrii asociatiei beneficiază de toate reglementările și avantajele pe care Asociația le obține privind susținerea intereselor membrilor săi, conform prevederilor  statutului, și anume:
- aprovizionarea prin unitățile Asociației, în condițiile economiei de piață, cu material biologic, unelte, utilaje, biostimulatori, faguri artificiali, medicamente de uz apicol și alte materiale necesare practicării apiculturii profesioniste sau de amatori;
- valorificarea produselor apicole realizate în stupinele proprii, prin societățile comerciale ale Asociației, în condițiile economiei de piață;
- sprijin în obținerea de repartiții pentru vetre de stupină permanente în vederea amplasării stupilor și a vetrelor de stupină temporare în zonele cu resurse melifere pentru valorificarea culesurilor de nectar și polen;
- primirea de consultanță tehnică și juridică;
- sprijin pentru asistență sanitar-veterinară necesară transportului stupilor la polenizarea culturilor agricole entomofile, practicarea stupăritului pastoral sau pentru combaterea epizootiilor la albine;
- sprijin în ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale prin participarea la acțiuni de învățământ, cursuri, schimburi de experiență, conferințe, manifestări științifice și tehnice, colaborare cu publicațiile editate de A.C.A. Ro;
- participă la adunările A.C.A. Ro unde își pot exprima punctul de vedere în probleme legate de Asociație, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere.