Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Obiective ACA

Principalele obiective ale Asociației Crescătorilor de Albine din România sunt:

 • Asigura prin structura sa si prin activitatea pe care o desfasoara, cadrul si conditiile pentru indeplinirea scopului prevazut in statut si pentru realizarea aspiratiilor membrilor sai in practicarea apiculturii;
 • Propune spre promovare in vederea legiferarii prin organe ale administratiei de stat, proiecte de acte nornative și reglementari in legatura cu apicultura si in interesul apicultorilor în care scop colaboreaza cu ministere de profil, organe centrale si judetene, institutii publice, regii autonome, societati comerciale si agenti economici; 
 • Organizeaza si faciliteaza valorificarea de catre membrii sai a produselor apicole in conditiile economiei de piata; 
 • Actioneaza pentru ridicarea nivelului cunostintelor profesionale ale membrilor sai, prin organizarea de cursuri, demonstratii practice, schimburi de experienta, expozitii, muzee apicole, simpozioane, conferinte si consultanta apicola. Sprijina apicultorii membri ai Asociatiei pentru a participa la astfel de manifestari interne si internationale, editeaza si desface carti, reviste si alte materiale de documentare tehnica si propaganda apicola; 
 • Actioneaza permanent in vederea obtinerii unor facilitati pentru practicarea apiculturii, solicitand pentru aceasta sprijinul organelor centrale si locale ale administratiei de stat si a altor unitati cu atributii în acest domeniu; 
 • Participa la organizarea stuparitului pastoral, în scopul valorificarii superioare a resurselor melifere si polenizarii culturilor agricole cu ajutorul albinelor si colaboreaza cu ministerele si organele locale ale administratiei de stat pentru a asigura buna activitate a Comisiei centrale si a comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral; 
 • Elaboreaza reglementari, pe baza carora in fiecare judet sa fie constituite comisii mixte voluntare, formate din cadre sanitar-veterinare si apicultori pentru depistarea bolilor contagioase ale albinelor. 
 • Intervine la organele in drept pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, imbunatatirea legislatiei de profil si initiaza actiuni pentru diminuarea efectelor daunatoare ale chimizarii asupra albinelor si mediului inconjurator 
 • Organizeaza, pentru membrii sai, actiuni de asistenta tehnica si diverse prestari de servicii de profil; 
 • Initiaza si participa la colaborarea internationala în domeniul apiculturii, în care scop dezvolta relatii cu asociatii si organizatii apicole din alte tari, precum si cu Federatia Internatională a Asociatiilor de Apicultura - APIMONDIA; 
 • Sprijina si coordoneaza prin filialele judetene activitatea apicultorilor, cuprinsi în programul de atestare si certificare a mierii biologice si a celorlalte produse ale stupului