Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Decembrie

Prima luna de iarna calendaristica se manifestă de obicei cu ninsoare, vânt, viscol, îngheț și umiditate crescută. Deși luna decembrie este o perioadă de inactivitate în ciclul biologic al albinelor, apicultorul are posibilitatea să-și orienteze mai mult acțiunile către activități de atelier, activități de informare si perfectionare în apicultură sau activități de dezvoltare prin valorificarea a produselor apicole obținute în sezonul anterior, achiziționarea de noi materiale necesare pentru sezonul următor.


Cu toate acestea, în anumite perioade ale lunii apicultorul trebuie să aibă în vedere și o serie de activități ce țin de stupină:
 Supravegherea și controlul modului cum iernează familiile de albine o data la 2-3 saptămâni, prin controale auditive (ascultare) pentru perceperea și interpretarea zumzetului albinelor și aprecierea resturilor găsite (pe foaia de control a stupului sau în urma preluării cu ajutorul unei sârme îndoite în unghi drept). Experiența ne va ajuta în aprecierea cat mai corectă a zumzetului si deci a stării de sănătate a familiilor de albine.
 Intervențiile în stup se vor face în spații încălzite numai atunci când se constată lipsa rezervelor de hrană, îmbolnăvire sau alte stări anormale care nu pot fi înlăturate în condiții de stupină.
 Mortalitatea exagerată în urma analizei foii de control arată faptul că familia de albine fie a iernat cu prea multe albine vârstnice fie ca urmare a uzurii organismului cauzată de boală.
 Prezența albinelor mucegăite, umede arată că în stup există o ventilație precară.
 Albinele cu abdomenul umflat și petele de diaree la urdiniș sau pe scandura de zbor arată că în stup sunt provizii de calitate proastă sau condițiile de iernare sunt nefavorabile neliniștind albinele și sporind consumul de hrană. Această situație poate crea premiza apariției nosemozei.
 Prevenirea deranjării și neliniștirii albinelor de păsări de curte, ciocănitori, pițigoi;
 Înlesnirea și supravegherea unor zboruri spontane de curățire ale albinelor în ferestrele calde ale lunii (când temperatura depășește 13-14ºC) după ce vatra a fost curațită de zăpadă și albina moartă de la urdiniș a fost îndepărtată, pot fi ridicate capacele  și salteluțele stupilor  pentru ca razele soarelui să încălzească direct podișoarele. În limita posibilităților stupii umbriți pot fi mutați în locuri însorite.
 Îndepărtarea fără zgomot a zăpezii și a gheții formate pe scândurelele de zbor și pe capacele stupilor.
 Protejarea stupinei contra curenților reci de aer prin perdele, garduri realizate din diverse materiale  anterior.
În atelierul stupinei se vor face o serie de lucrări necesare pregătirii sezonului următor:
 reparații ale elementelor componente ale stupului;
 depozitarea în condiții sigure a surplusului de corpuri, caturi, rame, faguri.
 curățirea, răzuirea resturilor de ceară și propolis cu dalta apicolă și cuțite speciale precum și dezinfectia materialului apicol prin metoda flambării sau metoda chimică cu diverse substanțe dezinfectante.
 pregătirea ramelor prin însarmare, aprovizionarea cu faguri artificiali.
 pentru apicultorii profesioniști care vor să-și dezvolte stupina este importanta stabilirea unui plan judicios conceput, realist pentru sezonul apicol  următor în funcție de care se va stabili necesarul de materiale și echipamente apicole de achizitionat .
 participarea la cursuri și conferințe, procurarea de materiale de documentare (reviste, cărți).