Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Iunie

Luna iunie, luna solstițiului de vară este și luna în care, albinele ca și natura, interdependente de altfel, ating  apogeul dezvoltării lor.
O serie de activități în stupină sunt impuse, ca și în ultima lună, de valorificarea unor culesuri specifice cum ar fi: salcâmul II, III, teiul, coriandrul, muștarul, facelia, rapița de primăvară, floarea-soarelui, zmeurul și zburătoarea în zona de deal-munte precum și fâneața în zona de deal. Totuși, cele mai vizate culesuri de către apicultori sunt teiul și floarea-soarelui.
Teiul – cu cele trei specii mai importante ca răspândire și interes apicol, (în ordinea înfloririi – teiul cu frunza mare, teiul pucios, teiul argintiu) care au o durată de înflorire diferită pe perioada lunilor iunie-iulie, oferă unul din cele mai importante culesuri de nectar.
Prima specie înflorește cam la 15–25 zile față de salcâm, durata medie de înflorire este de aproximativ 2-3 săptămâni, iar durata totală pentru toate cele trei specii este de 30 de zile. Cea mai bună producție de miere se obține de la teiul argintiu (950 – 1200 kg/ha), teiul cu frunza mare oferind o producție de 800-1000kg, iar teiul pucios o producție de 450-800 kg/ha.
Floarea-soarelui înflorește începând cu a doua jumătate a lunii iunie și continuă cu prima jumătate a lunii iulie, în funcție de tehnologia și zona de cultură precum și de hibridul cultivat. Este o specie nectaro-poleniferă care oferă o producție de miere apreciată la valori cuprinse între 30 și 130 kg miere, familiile puternice putând realiza în medie 20 kg miere marfă.
Cu siguranță, pentru o maximizare a randamentului privind producția de miere, trebuie să se aibă în vedere și valorificarea altor culesuri care să se bazeze pe costuri minime de producție.

Activitățile specifice acestei perioade sunt asemănătoare lunii precedente și constau în principal în pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesurilor, valorificarea acestora concomitent cu minimizarea factorilor care să inducă roirea; astfel, se va avea în vedere:
 Continuarea lucrărilor de recoltare și extracție a fagurilor cu miere; pentru a asigura un procent cât mai mic de apă din miere (18,5-19 % max.) propus prin normele internaționale în vigoare, se vor recolta numai fagurii cu miere care sunt căpăciți cel puțin o treime din suprafața lor.
 Prevenirea roirii naturale în această perioadă printr-o serie de măsuri cum ar fi: asigurarea de spațiu corespunzător dezvoltării și asigurarea de faguri artificiali sau goi, asigurarea activităților de cules, distrugerea botcilor în cazul familiilor care sunt într-un stadiu avansat al frigurilor roitului, inversarea locurilor între familiile cu manifestare accentuată de roire și familiile mai slabe, eventual formarea de roiuri artificiale (stoloni) prin ridicarea de rame cu puiet și albine.
 Odată cu efectuarea unor verificări de rutină în familiile de albine se va avea în vedere înlocuirea fagurilor vechi, închiși la culoare, cu alții artificiali, cunoscându-se faptul că o dată cu creșterea generațiilor de puiet diametrul celulelor scade, cu efecte negative asupra creșterii albinelor la dimensiunile normale și implicit asupra eficienței lor în activitate. Dacă nu s-a realizat eliminarea acestor faguri negri înainte de extinderea puietului, încă din primăvară, acești faguri negri se vor elimina treptat prin trecerea lor marginal cuibului, după o ramă cu miere pentru eclozionarea puietului existent.
 Înainte de transportul acestora se va face o revizie sumară a familiilor de albine cu care ocazie se va stabili situația acestora și a componentelor stupilor precum și aprecierea posibilității de valorificare a culesului, ocazie cu care se vor echipa corespunzător. Familiile slabe sau bolnave nu se vor transporta în pastoral.
 Identificarea zonelor de pastoral, cunoașterea drumurilor de acces, pregătirea documentației necesare acțiunii propriu-zise de pastoral și a mijloacelor de transport.
 Aprovizionarea sau/și pregătirea cu echipament apicol (rame însârmate cu faguri artificiali, caturi, alte elemente de stup deficitare) repararea celor existente pentru a rezista la transport.
 Atenția se va concentra de asemenea asupra pregătirii propriu-zise a familiilor pentru transport: echiparea acestora cu caturi sau corpuri cu faguri noi clădiți pentru depozitarea mierii, echiparea cu site de ventilație în locul podișorului, aprecierea modului de amplasare pe vehiculul de transport și fixare a acestora (a ramelor în stup sau /și a stupilor pe vehicul cu frânghii, în funcție de sistemul adoptat, de starea traseului). Închiderea urdinișurilor la stupi în vederea transportului se va face înaintea deplasării toată albina se află în cuib seara târziu sau dimineața devreme, iar transportul se va face de asemenea în aceeași perioadă cu adaptarea vitezei fără bruscări. Odată ajunși la baza meliferă stupii se descarcă, se așază pe vatra stabilită și li se vor deschide urdinișurile. După ce albinele au făcut zboruri de recunoaștere, sitele de aerisire se vor înlocui cu podișoarele.
 Anunțarea primăriilor din localitățile în raza cărora sunt deplasate stupine în pastoral pentru luarea în evidență și protejarea de eventuale tratamente fitosanitare.
 Pregatirea cu echipamentul necesar extracției și stocării mierii; stabilirea momentului și locului optim pentru extracție (când se efectuează la stupină se va face într-un spațiu propice și înainte de încetarea culesului pentru evitarea furtișagului).
 Formarea de roiuri artificiale după culesul de la salcâm și tei asigură creșterea numărului de colonii în stupină. La formarea de noi roiuri este important a se evita utilizarea botcilor de roire care pot transmite această însușire nedorită generațiilor ulterioare.
 Efectuarea tratamentelor în caz de necesitate. Dacă se observă paraziți pe albine și în celulele cu puiet, în urma descăpăcirii puietului (de trântor de preferință) cu ajutorul furculiței de descăpăcit, se va aplica un tratament antivarroa cu cel puțin 2 săptămâni înaintea culesului important pentru a evita riscul poluării mierii recoltate.
 Activități de stocare și/sau valorificare a producției obținute.