Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Mai

Luna mai, mult așteptată de către toti apicultorii, poate aduce, în funcție de o serie de factori, primele rezultate ale muncii albinelor, rezultate care se vor reflecta în buzunarele fiecărui apicultor. Este o lună de intensă activitate pentru apicultori având ca obiectiv principal valorificarea primelor culesuri importante de nectar de la rapița de toamnă si salcâm, în paralel cu luarea de măsuri pentru a evita roirea naturală în lunile care urmează. Rapița de toamnă înflorește încă din aprilie și ține cca 45 zile, iar rapița de de primăvară înflorește în funcție de momentul semănatului cam la aproximativ o lună după rapița de toamnă. Furnizează nectar și polen într-o perioadă când flora meliferă este săracă de aceea contribuie la dezvoltarea puternică a familiilor de albine. Producția de miere este evaluată la aproximativ 100 kg/ha, mierea este de culoare aproape albă, uneori galben intens cu o aromă puternică de floare de rapiță, are un gust ușor iute datorită uleiurilor volatile pe care le conține, dar care cu timpul se evaporă. Această miere are particularitatea de a se cristaliza foarte repede, de aceea ea trebuie extrasă din faguri imediat dupa cules și nu poate fi păstrată ca hrană de iernare. De menționat este și faptul că utilizarea fagurilor de recoltă din care s-a extras mierea de rapiță poate compromite calitatea mierii de salcâm, dacă aceștia nu au fost bine curățați de albine după extracție, cristalele de miere de rapiță dacă ajung în mierea de salcâm pot conduce la declasificarea mierii de salcâm. Salcâmul înflorește începând chiar cu prima decadă a lunii mai și se continuă și în luna iunie pentru zonele mai reci (salcâm II, III). Durata înfloririi este de 10-12 zile iar producția de miere este evaluată la 1000kg/ha. Mierea mult apreciată de salcâm este incoloră sau ușor colorată în galben cu aromă specifică.

Pentru valorificarea acestor culesuri trebuiesc luate o serie de măsuri:
1. Pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesurilor;
2. Pregătirea documentației necesare acțiunii propriu-zise de pastoral;
3. Pregătirea mijloacelor de transport a familiilor de albine în pastoral ;
4. Anunțarea primăriilor din localitățile în raza cărora sunt deplasate stupine în pastoral pentru luarea în evidență și protejarea de eventuale tratamente fitosanitare;
5. Asigurarea cu echipamentul necesar extracției și stocării mierii până la valorificare;

În ceea ce privește pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesurilor se va avea în vedere:
1. Evaluarea situației fiecărei familii de albine și a puterii acestora. Scopul acestei lucrări este de a ajuta familia să atingă o dezvoltare necesară valorificării culesului important și eliminarea factorilor care să conducă la roirea naturală. Păstrarea acestui echilibru biologic trebuie să fie realizat printr-un control permanent al stării familiilor de albine luând în calcul următorii factori de influență: calitatea matcii, vârsta mătcii, dezvoltare numerică excesivă și a dezechilibrului dintre cantitatea de puiet larvar și albina doică existentă, lipsa spațiului de dezvoltare și a unei ventilații corespunzătoare, condițiile meteorologice de cules fluctuante etc. În condițiile valorificării culesului de rapiță există riscul apariției roirii chiar în perioada valorificării culesului de salcâm, fapt nedorit. De aceea, printr-o analiză riguroasă a puterii familiilor de albine înaintea culesului de salcâm se poate evalua acest risc pentru a se lua măsurile necesare preîntâmpinării roitului.
2. Imediat după extracția mierii de rapiță și în lipsa culesului de rapiță fagurii vor fi reintroduși în familii pentru curățarea completă de resturi de miere pentru a nu deteriora calitatea mierii de salcâm care urmează a fi recoltată. Se menționează că existența unei cantități mici de miere de rapiță în mierea de salcâm poate modifica culoarea și conținutul polinic fapt ce conduce la declasarea mierii de salcâm și obținerea unui preț mult mai scăzut.
3. În această lună se continuă prin a se verifica și corecta situațiile nedorite: unificarea familiilor slabe sau făra matcă, întărirea acestora cu rame cu puiet, stimularea glucidică și proteică a acestora;
4. Aplicarea tratamentelor antivarroa se va întrerupe cu cel puțin 2 săptămâni înaintea culesului important pentru a evita riscul poluării mierii recoltate;
5. Verificarea, repararea, înlocuirea elementelor de stup defecte pentru a rezista în condiții de transport;
- Se continuă asigurarea cu apa la adăpător în care poate fi dizolvată și o cantitate de 5g sare/litru apă;
- Se asigură lărgirea cuibului cu faguri clădiți sau artificiali și înlocuirea fagurilor destinați reformei. Fagurii artificiali pot fi introduși în perioadele în care se remarcă o ușoară albire a celorlalți faguri, mai ales pe speteaza superioară semn că în natură există un cules.
6. Pregătirea documentației necesare acțiunii propriu-zise de pastoral în conformitate cu legislația:
7. Pregătirea mijloacelor de transport a familiilor de albine în pastoral. Mijloacele de transport inclusiv pavilioanele apicole trebuie să fie înscrise în circulație și să aibă revizia tehnica.
8. Anunțarea primăriilor din localitățile în raza cărora sunt deplasate stupine în pastoral pentru luarea în evidență și protejarea de eventuale tratamente fitosanitare este o măsură necesară pentru a exista baza rezolvării un eventual litigiu.
9. Asigurarea cu echipamentul necesar extracției și stocării mierii până la valorificare; - condițiile de extracție și recipientele de stocare a mierii trebuie să corespundă normelor Uniunii Europene. Adaptarea la legislația UE privind echipamentele: orice echipament care vine în contact cu mierea cum ar fi centrifuga, tava de descăpăcit, cuțitul de descăpăcit, trebuie să fie confecționate din inox alimentar, iar recipienții de stocare admiși trebuie să fie confecționați din plastic alimentar, tablă vopsită cu vopsea alimentară, vase emailate sau inox alimentar.