Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Septembrie

O dată cu prima lună de toamnă familia de albine își începe pregătirea pentru iernare, deși primele semne apar încă de la jumătatea lunii august când începe eliminarea trântorilor din stup și reducerea progresivă a puterii pe fondul lipsei de cules din natură. Populația de albine începe să scadă, cuibul se restrânge pe zona cu puiet, configurându-se spațiul viitorului ghem de iernare. Intervențiile apicultorului trebuie să aibă în vedere orânduirea cuibului, stimularea producerii de albină de iernare prin hrăniri stimulatorii precum și acumularea și concentrarea resurselor de hrană necesare unei bune iernări, ținându-se cont de cantitatea și calitatea acesteia. Se recomandă valorificarea în continuare a resurselor naturale de hrană (culesuri târzii). În caz contrar, este importantă evaluarea rezervelor și  aplicarea de hrăniri stimulatorii gluco-proteice (artificiale) pentru creșterea de puiet și în același timp a celor de completare pentru asigurarea cu rezerve de hrană. Este bine ca hrănirile de stimulare artificiale să nu se facă mai târziu de 20 septembrie pentru ca noile albine care vor ecloziona să beneficieze de zborurile de curățire, atât de importante pentru o bună iernare, înainte de reducerea temperaturilor exterioare sub 10-12ºC.

Lucrări de efectuat în această perioadă:
1. Revizia generală de toamnă care constă într-o serie de activități ce depind de zona geografică, condițiile de cules, tipul de stup și situația puietului din cuib:
- Dimensionarea cuibului în funcție de fagurii ocupați de albină (îndepărtarea fagurilor goi, descăpăcirea după diafragmă a celor cu miere puțină, eventual completarea cu faguri cu miere de la alte familii mai puternice); Asigurarea rezervelor de hrană (1,5-2,5 kg miere căpăcită/fagure, de calitate (nu de mană);
- Păstrarea în cuib a fagurilor mai închiși la culoare, dar nu vechi, care să mențină căldura cuibului pe timp de iarnă, cu celule de lucrătoare buni de ouat în prima parte a primăverii;
- Schimbarea mătcilor necorespunzătoare dacă nu s-a făcut în luna precedentă;
- Menținerea familiilor cu populație de albine suficientă astfel încât la intrarea în iarnă să existe în stup o cantitate de 2,0 - 2,5 kg albină; Întărirea familiilor slabe pentru a putea depăși cu bine perioada de iernare;
- Administrarea hrănirilor de stimulare glucidice pentru creșterea albinei de iernare; administrarea acestora se face sub formă de sirop în cantitate de 150 ml-250 ml la interval de 2-3 zile. Descăpăcirea fagurilor cu miere plasați după diafragmă sau în corpul de jos la stupii ME asigură o foarte bună stimulare și o concentrare a rezervelor în același timp.
- De asemenea hrana proteică trebuie administrată pentru creșterea de albine viguroase capabile să traverseze iarna în bune condiții. În acest sens se poate administra polenul recoltat din familii proprii sănătoase (nu cumpărat) sau înlocuitori ai acestuia în sirop, turte sau ca atare în cazul polenului.
- Strâmtorarea urdinișurilor în vederea evitării furtișagului și punerea gratiilor împotriva pătrunderii șoarecilor ar fi de asemenea o serie de măsuri binevenite mai ales dacă timpul este rece. Pentru nopțile reci este importantă protejarea termică a familiilor de albine cu salteluțe sau pernuțe peste podișor și eventual unele împachetări laterale, mai ales la stupii orizontali.
2. Evaluarea stării de sănătate și luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea bolilor -  efectuarea examenului clinic și efectuarea de tratamente necesare, împotriva varroozei, conform prospectului, aplicarea măsurilor de zooigienă în stupi și stupină pentru combaterea nosemozei.
3. Conservarea fagurilor goi care se vor depozita în dulapuri speciale, corpuri de stup și tratarea cu sulf pentru prevenirea găselniței; continuarea lucrărilor de reformare a fagurilor vechi;
4. Recondiționarea elementelor de stup care urmează să adăpostească familiile pentru iernare.