Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

LEGEA APICULTURII

LEGEA NR. 280/2015  - LEGE pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383  2013 - act adoptat de Camera Deputaților

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 înregistrată la biroul permanent al Camerei Deputaților cu numărul 12  din 04.02.2015

Adresa Nr. 41  din 13 ianuarie 2015 ACA Romania catre Senat privind propunerea legislativa pentru completarea art. 13  Legea apiculturii nr. 383 / 2013

Adresa Nr. 36  din 12 ianuarie 2015 ACA Romania catre MADR privind propunerea legislativa pentru completarea art. 13  Legea apiculturii nr. 383 / 2013

LEGEA APICULTURII nr 383/24 dec.2013 publicata in Monitorul oficial, partea 1, nr 14/09.01.2014.

Proiect 1. Legea apiculturii 89/1998 cu modificari si completari aduse de ACA Romania

Proiect 2. Modificari si completari aduse de ACA la proiectul legii apiculturii propus de MADR


Legea Apiculturii 89/28 aprilie 1998 completata si republicata in 7 iulie 2010 - in vigoare 


Punct de vedere catre filiale ACA si apicultori

Punct de vedere transmis catre MADR in data de 20.nov 2012

“Clarificari cu privire la proiectul legii apiculturii” publicat pe site-ul MADR în data de 28.11.2012

NOU! Raspuns A.C.A. Ro. referitor la materialul "Clarificari cu privire la proiectul legii apiculturii" . 

Mai jos redam punctul de vedere al Asociatiei Crescatorilor de Albine transmis catre MADR in data de 20 nov 2012:

ASOCIAȚIA  CRESCĂTORILOR  DE  ALBINE DIN  ROMÂNIA
COMITETUL  DIRECTOR
Cod fiscal RO 2351466
B-dul Ficusului  nr. 42, Sector 1,  cod poștal 013975
BUCUREȘTI
Tel./Fax: 233.40.17; 233.37.20; 233.40.18; 233.06.25; Tel: 233.40.19
acaromania@rdsmail.ro

Nr 1010 data 20 noiembrie 2012

CATRE,

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
București, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3,
Tel 021-3072329, fax 021-3072361


În atenția Domnului Ministru
Stimate Domnule Daniel Constantin,

Va transmitem punctul de vedere cu referire la inlocuirea legii apiculturii 89/28 aprilie 1998 completata si republicata in 7 iulie 2010 cu o noua lege a apiculturii.  
1. Constatam cu surprindere ca fara o consultare prealabila cu reprezentantii apicultorilor asociati, MADR, prin dna Chirca Dana,  propune abrogarea legii sus mentionate si inlocuirea cu o alta lege complet reformulata.
2. Legea propusa nu cuprinde o mare parte din prevederile legii actuale care se refera atat la cadrul organizatoric pentru practicarea apiculturii cat si la unele drepturi ale apicultorilor.
3. Se vede clar ca intentia este sa impuna o lege superficiala care nu reprezinta necesitatile si interesele apicultorilor, decat in mica masura si pe cateva puncte (existente si in legea in vigoare), dar stabileste  un set de obligatii si contraventii si sanctiuni aferente (avertisment sau amenzi) in caz de de neconformitate.
4. In Romania, legea apiculturii in forma initiala, in vigoare, a fost initiata, dezbatuta si propusa de catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, iar modificarile si completarile ulterioare au fost facute atat la propunerea ACA Romania cat si la propunerea altor asociatii apicole precum si apicultori neasociati.
5. In urma republicarii, ACA din Romania nu a primit sesizari sau solicitari de la apicultorii membri sau de la alte asociatii cu privire la necesitatea unor modificari sau completari ale legii in vigoare.
6. Existenta unei legi a apiculturii nu a fost si nu este obligatorie nici in Romania si nici intr-o alta tara europeana, dovada ca foarte putine tari europene au o lege a apiculturii (Italia, Slovenia, R. Moldova) si in toate aceste situatii legile au fost initiate si formulate de asociatiile apicultorilor ca o necesitate legata de legiferarea unor aspecte care nu sunt reglementate prin alte legi (suprafata ocupata/stup, distante fata de vecini, amplasare la stuparit pastoral, protectia populatiilor de albine locale etc).
7. ACA din Romania sustine in continuare necesitatea existentei legii apiculturii si o actualizare a acesteia, dar la propunerea apicultorilor asociati sau neasociati, a asociatiilor apicole, ca o lege care le reprezinta interesele si stabilesc de comun acord completari si modificari de continut la legea in vigoare.
8. Prin continutul proiectului de lege propus de MADR se deturneaza aceasta lege de la interesele generale ale apicultorilor, interese care trebuie sa urmareasca stimularea dezvoltarii sectorului apicol, tinand cont de rolul sau economic, ecologic si social ca parte a a avutiei nationale.
9. Practic se incearca implementarea unor masuri represive, invazive, nedemocratice, “nelegale” si demoralizatoare pentru desfasurarea acestei meserii, fara importanta pentru dezvoltarea ramurii, care pun pe prim plan crearea unui cadru restrictiv si stabilirea unor tinte financiare pentru stat.
10.  Respingem categoric punerea in discutie a legii propuse de MADR si propunem punerea in discutie a legii existente in vederea actualizarii acesteia.
11.  Nelegal si abuziv este si modul in care se inceraca obtinerea unor puncte de vedere prin e-mailuri diverse si intr-un termen foarte scurt (9 zile, pana la data de 21 nov)
12.  Practic se incearca ocolirea unei dezbateri publice cu apicultorii si reprezentantii lor legali prin intrunirea acestora intr-un grup de lucru, care sa reprezinte apicultorii si interesele acestora, pe principiul reprezentativitatii (deci democratic) pentru a discuta eventuala imbunatatire a legii in vigoare si a stabili un plan de lucru.
13.  Nu vom face analiza tuturor articolelor prevazute in propunerea de lege dar este necesar sa semnalam cateva dintre cele mai grave prevederi ale acesteia:

 -  Cap II Drepturile apicultorilor:
Art 7.  Consiliile locale si regiile autonome pot inventaria baza melifera dar aceasta va trebui sa fie comunicata unei comisii de baza melifera si stuparit pastoral singura forma competenta pentru aceasta activitate a carei componenta si atributii (art 3, 4 din legea actuala) poate ar trebui revizuite pentru o mai buna functionare.

- Cap III Obligatiile apicultorilor:
Art. 9 (1) 
Lit c – Supravegherea sanitar-veterinara este prevazuta in legislatia sanitar-veterinara specifica iar carnetul de stupina nu este un document obligatoriu prevazut in vreo lege sanitar-veterinara.  Autoritatile sanitar-veterinara au tipizate prevazute in legislatia sanitar- veterinara sau  (fisa de sanatate, formular de identificare sanitar-veterinara, buletine de analiza) conform programului national sanitar-veterinar privind apararea sanatatii animalelor. Cu alte cuvinte carnetul de stupina este un document optional, pentru propria evidenta a apicultorului si nu poate fi un document obligatoriu. Carnetul de stupina actual este doar un model, putand exista si alte sisteme de evidenta in functie de necesitatile practice, de managementul apicultorului si de specificul exploatatiei.
Inregistrarile privind diverse lucrari din stupina si observatii asupra starii de sanatate nu au nicio legatura cu bunastarea familiilor de albine si siguranta sanitar-veterinara si alimentara, deci carnetul de stupina nu poate fi obligatoriu.
In consecinta orice solicitare a acestui document, inclusiv prin documentatia solicitata pe fondurile europene (PNA si PNDR), asa cum se solicita la ora actuala, fara nicio baza legala, reprezinta un abuz.
La momentul actual este reglementat legal doar sistemul de evidenta in stupinele de multiplicare autorizate, prin ord 413/2008.
Lit. d –Sistemul unitar de identificare a stupilor si stupinelor  reglementat prin ordinul nr 119 din 25 mai 2011, sistem conceput de MADR in colaborare cu ANARZ printr-o consulatare simplista prin e-mail cu apicultorii si unele forme asociative, fara a se tine cont de propunerile asociatiilor reprezentative ale apicultorilor, reprezinta deasemenea un act normativ care se dovedeste ca nu corespunde necesitatilor de identificare a familiilor de albine deoarece se identifica  stupii (adapostul) si nu materialul biologic continut (fapt semnalat la momentul propunerii de unii reprezentanti ai apicultorilor), netinand cont de specificul biologiei familiilor de albine si a diverselor sisteme de intretinere si exploatare. Codul unic de identificare asa cum a fost gandit este « cu adevarat unic » si doar in Romania, si dovada  ca a fost gresit gandit si promovat prin lege este ca la momentul actual tot cei care l-au creat incearca sa-l modifice si sa-l impuna ca o obligatie pentru toti apicultorii. Pentru modificarea sistemului de identificare decizia trebuie sa apartina in exclusivitate asociatiilor apicole.
In cazul apiculturii un sistem obligatoriu de identificare nu poate fi impus prin lege decat apicultorilor care beneficiaza de sprijin financiar prin diverse forme de finantare pentru a facilita monitorizarea septelului si in niciun caz pentru a garanta existenta acestuia. In Romania, majoritatea apicultorilor nu acceseaza masuri finantate de stat sau UE si deci nu pot fi obligati sa adopte acest sistem care este costisitor si neutil in practica apicola. Se stie ca majoritatea apicultorilor au stupii identificati cu numere de la 1 la « n » stupi atat cat se detine faptic pentru a-si gestiona activitatea mai usor, iar sistemul actual nu ii ajuta. Ca urmare, printr-o lege a apiculturii sau vreun act normativ nu se poate impune un sistem de numeroatare anume pentru toti apicultorii.
In ceea ce priveste evidenta septelului, aceasta este deja reglementata si poate fi verificata pe baza inregistrarilor facute  la Primarie –Registru agricol si la DSV-urile arondate.
In ceea ce priveste identificarea stupinei prin panou, aceasta poate fi impusa doar apicultorilor care beneficiaza de fonduri iar datele personale (nume si prenume precum si numarul de familii) nu trebuiesc afisate public pe panou intrucat ele privesc doar organele de control si nu publicul larg, fiind un atentat la ideea de proprietate privata si intimitate. Daca in mod similar in toate gospodariile taranesti s-ar afisa pe un panou toate informatiile privind septelul de animale detinut ce impact ar avea si care ar fi utilitatea?
Ca urmare, consideram necesara constituirea unui grup de lucru care sa revizuiasca Ordinul nr 119/25 mai 2011 iar obligativitatea acestuia intr-o lege a apiculturii care trebuie sa asigure cadrul stimulativ de dezvoltare nu se justifica.
Art 10 (1) Constatam ca s-a modificat arbitrar si fara cunoasterea realitatii practice ca distanta de amplasare a stupinelor s-a modificat de la 5 m la 15m. Aceasta distanta de 15 m poate fi valabila doar pentru institutii scolare, spitale, ferme zootehnice dar pentru drumuri publice sau hotare ale proprietatilor din domeniul public si privat aflate in intravilan nu se justifica, acest fapt ar insemna punerea in ilegalitate a numeroase stupine care se afla in mediul rural sau urban unde configuratia vetrei in proprietate nu poate permite asigurarea unor astfel de distante, distanta de 5 m fiind cea corecta; aceasta distanta de 5 m completata de amplasarea unui gard de 2 m in cazul distantei mai mici de 5 m reprezinta un sistem care si prin legea in vigoare si-a dovedit eficienta in practica.
- Capitolul IV Ameliorarea familiilor de albine nu tine cont de faptul ca asocierea este un drept si nu o obligatie, deci orice apicultor membru sau nemembru al unei asociatii, poate aplica intr-un un program de ameliorare si sa produca material biologic daca intruneste conditiile prevazute de ordinul 413/2008 si de incadrarea in Programul national de ameliorarea a albinelor (ordin 309/2003).
14.  In legea in vigoare, exista un capitol  (capitolul V) care cuprinde o serie de reglementari ce privesc Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania. Existenta acestui capitol se datoreaza faptului ca legea initiala a fost realizata si propusa de ACA din Romania si la momentul respectiv nu existau alte forme asociative, iar ACA din Romania si-a asumat intotdeauna rolul de responsabil  pentru dezvoltarea apiculturii si protectia drepturilor apicultorilor si a patrimoniului acestora. La momentul actual ACA din Romania poate sa renunte la acest capitol intrucat continutul capitolului se regaseste in statutul ACA.

In concluzie, solicitam anularea proiectului de act normativ propus de dna Chirca Dana si demararea unor discutii care sa poata conduce la formarea unui grup de lucru competent si reprezentativ pentru apicultori pentru dezbaterea si eventuala modificare si completare a legii apiculturii in vigoare.

Cu stima,
Presedinte  A.C.A. Romania
Ing Ioan Fetea