Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 309/2003pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine şi viermi de mătase din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 516 din data de 17 iulie 2003;
5. Programul de ameliorare la albine -2003.

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 472 din data de 26 iunie 2008;

ORDIN nr. 51 din 7 martie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare.