Legea zootehniei nr 72/2002

Legislatia privind mediu: LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Legislatie privind registrul agricol – OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009 si  Hotararea Nr. 1.632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014.

Legislatie silvica: Codul silvic sau Legea nr. 46/2008.

Legislatie privind agricultura ecologica:  http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010702

Adresa Ministerului finantelor Publice catre MADR privind neimpozitarea veniturilor din apicultura