Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Cadrul de finantare

Finanțarea din agricultura Uniunii Europene, din care face parte și România începând cu anul 2007, se realizează prin intermediul Politicii Agricole Comune (P.A.C.) creată ca principal mijloc de finanțare a agriculturii statelor membre europene odată cu înființarea Comunității Economice Europene (CEE) în 1957.
La ora actuală, P.A.C. are în vedere acordarea de sprijin financiar agricultorilor prin intermediul a două fonduri financiare special constituite de către țările membre:
1. Fondul European de Garantare în Agricultură (F.E.G.A.) care finanțează măsurile de piață (subvenții) (de ex in apicultura Programul National Apicol)
2. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) care finanțează programele de dezvoltare rurală (de ex proiecte 112, 141 etc).
Fondurile europene constituite pe baza contribuției fiecarei țari membre (un anumit procent din produsul intern brut –PIB) cofinanțează măsuri pentru care fiecare țară europeană asigură în anumite procente și resurse financiare bugetare naționale.

Politica Agricolă Comună (PAC) prevăzută pentru perioada 2007 -2013 este reglementată din punct de vedere legislativ de Regulamentul CE nr 1290/21.06. 2005 care prevede constituirea celor două fonduri de finanțare amintite mai sus, astfel:
1. - F.E.G.A. finanțează următoarele direcții (măsuri) în agricultură:
 restituirile de bani pentru exportul de produse agricole
 intervenții destinate regularizării piețelor
 plățile directe acordate agricultorilor
 acțiuni de informare și promovare a produselor agricole
2. - F.E.A.D.R. reglementat de Regulamentul CE nr 1698/20.09.2005 privind susținerea dezvoltării rurale finanțează proiecte de dezvoltare rurală prin cele 4 axe ale PNDR.

Comunicate UE privind apicultura:

Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2010 referitoare la situația din sectorul apicol

Legaturi utile:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm