Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

PNA 2014 - 2016

NOU!!!!

Raspunsul Cabinetului Comisarului European pentru Agricultura Dacian Ciolos privind sistemul informatic de identificare a familiilor de albine finantat din PNA 2014-2016

Răspunsul Cancelariei Primului Ministru la adresa ACA Nr.1194 din 11.12.2013 privind sistemul informatic de identificare a familiilor de albine finanțat din PNA 2014-2016

Raspuns MADR la adresa ACA Nr.1194 si 1195 din 11.12.2013 privind sistemul informatic de identificare a familiilor de albine finantat prin PNA 2014-2016

Hotărâre nr. 1050 privind PNA 2014-2016 din 11/12/2013 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 20/12/2013

06.09.2013. Punct de vedere cu privire la directiile prioritare pentru finantare in noul program national apicol 2014-2016

Proiect Hotarare de Guvern privind PNA2014-2016 afisat pe http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html -05.12.2013

Punct de vedere la proiectul de Hotarare de Guvern privind Programul National Apicol 2014-2016:

Adresa transmisa Dlui Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta si dlui Ministru Daniel Constantin.

Nr.1194 si 1195 din 11.12.2013

Având în vedere proiectul „HOTARÂREA privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar” în curs de adoptare de catre GUVERNUL ROMANIEI și publicat pe site-ul M.A.D.R. în data de 05.12.2013, Asociația Crescătorilor de Albine din România ca singura asociație de reprezentare națională a apicultorilor români, cu peste 900.000 familii de albine și peste 60% dintre apicultorii români membri înregistrați în cele 40 de filiale județene, vine cu urmatoarea observație privind alocarea sprijinului financiar prin acest program referitoare la masura (acțiunea) 1 - Asistența tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori – Realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor din urmatoarele motive:


- Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” care este nominalizată ca beneficiar al programului, este o instituție publică și ca urmare nu este categorie eligibilă conform Capitolului III –Beneficiarii programului care sunt apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, organizate în asociații de crescători de albine, federații, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației în vigoare.
- Sistemul informatic pentru identificarea stupilor prevăzut a fi finanțat prin această măsură prin A.N.A.R.Z. nu reprezintă asistența tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori.
- Suma prevazută la aceasta masură – 8.000.000 fără TVA (lei, euro ?) reprezintă o deturnare de fonduri din banii care trebuie alocați pentru apicultori și grupuri de apicultori. Din această alocare, este evident faptul că se dorește dotarea cu computere a întregii structuri naționale a A.N.A.R.Z.
- Nu se impune necesitatea realizării acestui sistem informatic în condițiile în care, peste 70% din familiile de albine sunt deja identificate și există documente care atestă acest lucru așa cum este Registrul de control, ce poate fi verificat la fiecare formă asociativă, situații care se trimit trimestrial la ANARZ.
- Toate speciile zootehnice de interes economic din România, dar și din alte țări din Uniunea Europeană sunt înregistrate în rețeaua sanitar-veterinară, singura excepție este legată de identificarea familiilor de albine în România, care a fost preluată de A.N.A.R.Z. în mod incorect.

În ultimii ani, sectorul apicol din România, un model de organizare la nivel european și mondial, este supus unor presiuni care au condus la divizarea lui la nivel asociativ, la scăderea interesului apicultorilor privind accesarea sprijinului financiar prin PNA date fiind concentrarea absorbției sumelor din acest program la 5-6 forme asociative, care absorb între 45-60 % din fondurile anuale pe familii de albine și stupi, si evaziunea fiscală care se face de către aceste forme asociative. În susținerea acestor afirmații vă retransmitem în anexa adresa nr 87 din 10.01.2013.

În aceste condiții, la solicitarea apicultorilor din toate județele țării vă rugăm să reanalizați oportunitatea și legalitatea finanațării măsurii (acțiunii) 1. Asistență tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori – Realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor.

Vă informăm că acest material va fi transmis si Parlamentului European dar și Comisarului European Dlui. Dacian Cioloș.

 

Cu stimă,
PREȘEDINTE,
Ing. Ioan FETEA