Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Program National de Dezvoltare Rurala

Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:

 

Măsura 4  - Investiții în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții in exploatații agricole

SubMăsura 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole

SubMăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

SubMăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SubMăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

 

Măsura 6 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

SubMăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SubMăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SubMăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SubMăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

SubMăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri

 

Măsura 7- Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

SubMăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SubMăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.1 -  Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.1a -  Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

 

Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă

SubMăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

Pentru domeniul apicol în scopul dezvoltării și modernizării exploatațiilor apicole de mare interes sunt submăsurile:  6.16.3  și  4.2.