Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Program National de Dezvoltare Rurala

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007– 2013 (P.N.D.R.),  este  elaborat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este reglementat de Regulamentul CE nr 1698/20.09.2005 (FEADR) privind susținerea dezvoltării rurale si prin care se finanțează proiecte de dezvoltare rurală prin 4 axe:

Axa I. - Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic
o Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri;
o Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole;
o Măsura 122 - Îmbunătățirea valorii economice a pădurii;
o Măsura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere;
o Măsura 125 - Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii;
o Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență;
o Măsura 142 – Înființarea grupurilor de producători;
o Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole;
o Măsura 312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi;
o Măsura 313 - Încurajarea activităților turistice;
o Măsura 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale;

Axa II - Îmbunătățirea mediului și a zonelor rurale
o Măsura 211 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate montane
o Măsura 212 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane
o Măsura 214 - Plăți de agro-mediu

Axa III - Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale

Axa IV – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunătățirea guvernării administrative la nivel rural.
o Măsura 41 -  Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
Submăsura 411 – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier
Submăsura 412 – Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural
Submăsura 413 – Calitatea vieții și diversificarea economiei rurale

Pentru domeniul apicol in scopul dezvoltarii si modernizarii exploatatiilor apicole de mare interes sunt masurile: 141, 112, 121 si 123.

Pentru măsurile finanțate de FEADR (Axa 1, 3, 4), aplicarea, selectarea proiectelor și plățile se realizează de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit –A.P.D.R.P. – http://www.apdrp.ro/

PNDR 2007-2013 va fi continuat de un alt program derulat pe 7 ani (2014-2020), care la ora actuală este în curs de elaborare și negociere.