Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Programul National Apicol 2011-2013

Informatii privind gradul de absorbtie al fondurilor alocate pe anul 2012 si situatia fondurilor alocate/decontate au fost publicate pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/pages/pna/comunicat-pna-12.10.2012.pdf

Documente privind decontarea masurilor din PNA 2011-2103 se gasesc pe site-ul APIA la: http://www.apia.org.ro/mpi_apicultura.htm

Programul National Apicol 2011-2013

SCOPUL PROGRAMULUI: este sprijinirea financiară a activităților de profilaxie și combatere a varoozei, a efectuării analizelor fizico-chimice ale mierii, a achiziționării materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine în vederea obținerii produselor apicole de cea mai înaltă calitate în stupine, a achiziționării stupilor, precum și a tipăririi și multiplicării Ghidului de bune practici pentru apicultura.

MĂSURI (ACȚIUNI) FINANȚATE:

1. Asistență tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori:  Tipărirea și multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultura și a materialelor informative, respectiv flayere, afișe, broșuri.

2. Combaterea varroozei:
2.1. Achiziționarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori și funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convențională.
2.2. Achiziționarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori și funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologică.

2. Susținerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul național: Achiziționarea de mătci, roi la pachet, roi pe faguri și familii de albine din rase omologate în România.

3. Raționalizarea stupăritului pastoral: Achiziționarea de stupi în vederea reformării stupilor uzați în urma deplasării acestora în pastoral.

4. Măsuri de asistență pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii: Efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii: determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) din miere;  determinarea glucozei și fructozei din miere;  determinarea conținutului de apă; examen organoleptic; determinarea indicelui diastazic.

BENEFICIARII PROGRAMULUI: sunt apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, categorii organizate în asociații de crescători de albine, federații, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației în vigoare.

MODUL DE FINANȚARE: Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu până la 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA. Exercițiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acțiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plățile aferente se fac în timpul exercițiului financiar.

INSTITUTIILE PUBLICE RESPONSABILE:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și de avizarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - autoritatea competentă pentru elaborarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar în sectorul apicol, cu înregistrarea și centralizarea solicitărilor, cu elaborarea procedurilor de control, precum și cu efectuarea plăților, conform măsurilor cuprinse în Program.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE pentru beneficiari sunt specifice fiecărei măsuri si sunt detaliate în CAPITOLUL VI - Detalierea acțiunilor aprobate în Program (HG 245/2011).

Conform Normelor de aplicare a Programului Național Apicol pentru perioada 2011-2013 (ANEXA Nr. 2), beneficiarii Programului Național Apicol pentru perioada 2011-2013 solicită anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită conform legislației în vigoare, și depun la sediul acesteia documentele justificative solicitate în funcție de măsura accesată.

SUME ALOCATE:

Sume alocate PNA 2011-2013

2011 (lei fara TVA)

2012 (lei fara TVA)

2013 (lei fara TVA)

Contributie UE 14.701.144,33 14.653.837,68 14.586.646,74
Contributie Bugetul Romaniei 14.701.144,33 14.653.837,68 14.586.646,74
TOTAL 29.402.288,66 29.307.675,36 29.173.293,48

 

Toate informațiile privind Programul Național Apicol se găsesc pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale -  www.madr.ro, Secțiunea Program Național Apicol.

H.G. nr. 245 din 16 martie 2011 modificata si completata de

Hotararea 1237 din 14 decembrie 2011

Ghidul de implementare a PNA 2011-2013 elaborat de APIA -Mai 2012