Programul Național Apicol (PNA), reprezintă o masură de sprijin a apicultorilor si a formelor asociative cu finanțare comună (România – U.E.) prin care apicultorii si formele asociative își pot deconta diverse cheltuieli pe care le fac în stupină (cheltuieli generate de aplicarea tratamentelor contra Varooa, cheltuieli generate de reformarea stupilor uzați în urma deplasării în pastoral, achizitionarea de echipament de protecție și inventar apicol, etc.), cat si cheltuieli legate de achizitia mijloacelor de transport si incarcare descarcare a stupilor in pastoral, pentru achizitia de echipament pentru procesarea cererii in vederea obtinerii de faguri artificiali cat si echipament pentru ambalarea mierii sau efectuarea de analize fizico chimice care sa ateste calitatea mierii produsă de apicultori.

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628.000 lei, din care 75.314.000 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Suma alocată Programului Național Apicol 2020-2022 este distribuită pentru cei trei ani astfel:

a) pentru anul 2020: 50.210.000 lei;

b) pentru anul 2021: 50.232.000 lei;

c) pentru anul 2022: 50.186.000 lei;

Programul Național Apicol urmărește dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de miere în condiţii de calitate controlată, la nivelul standardelor europene, precum și valorificarea integrală şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor din flora spontană.

Actualizare 30 Aprilie 2020

Proiectul  de Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar a fost votat în Sedința de Guvern din 30.04.2020.

Mai jos regăsiți textul Proiectului de Hotărâre ce a fost votat în Sedința de Guvern din 30.04.2020.

(folosiți butoanele din partea stânga-jos a chenarului pentru a naviga între pagini)