Programul Național Apicol (PNA), reprezintă o masură de sprijin a apicultorilor si a formelor asociative cu finanțare comună (România – U.E.) prin care apicultorii si formele asociative își pot deconta diverse cheltuieli pe care le fac în stupină (cheltuieli generate de aplicarea tratamentelor contra Varooa, cheltuieli generate de reformarea stupilor uzați în urma deplasării în pastoral, etc.), cat si cheltuieli legate de achizitia mijloacelor de transport si incarcare descarcare a stupilor in pastoral, pentru achizitia de echipament pentru procesarea cererii in vederea obtinerii de faguri artificiali cat si echipament pentru ambalarea mierii.

Regasiti mai jos DRAFTUL Proiectului de Hotarare.

Fiind la stadiul de DRAFT proiectul poate prezenta pe alocuri diverse neconcordanțe, întrebări ridicate, sau comentarii ce urmează a fi soluționate.