Hotărârea de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0792 din 2020.
Din acest moment (31.08.2020), până în data de 15.09.2020 se pot depunde la Direcțiile Agricole Județene de pe raza județului aferent stupinei dumneavoastră cererile de plată.
Cererea de plată trebuie însoțită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură
notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a) (beneficiari – persoane fizice)

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilorşi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei;

În situaţia în care beneficiarii prevăzuți la art. 5 deţin în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceștia depun o singură cerere la direcţia pentru agricultură judeţeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine.

Textul integral al Hotărârii de Guvern poate fi consultat mai jos:

(folosiți butoanele din partea stânga-jos a chenarului pentru a naviga între pagini)