1. Pot deveni membri ai asociației cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, persoane fizice sau juridice care activează în apicultură şi consimt să respecte prevederile statutului Asociaţiei.

2. Calitatea de membru se dobândește:

 • pe baza unei cereri scrise adresată filialei județene unde se dorește inscrierea (domiciliul sau vatra de stupină);
 • plata taxei de inscriere;
 • plata cotizației anuale în funcție de numărul de stupi pe baza adeverinței eliberate de Registrul agricol al Primăriei arondate sau pe baza adeverinței eliberate de către Oficiul Județean de Zootenie arondat;

3. Menținerea calității de membru se realizează prin plata anuală a cotizației, care se înscrie în carnetul de membru primit odată cu înscrierea. Calitatea de membru este personală și nu poate fi transmisă succesorilor.

4. Calitatea de membru încetează prin:

 • retragerea pe bază de cerere scrisă adresată filialei şi comunicată cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se intenţionează să se renunţe la această calitate;
 • excluderea în cazul unei abateri de la prevederile statutului, hotărâtă de organul competent;
 • deces;
 • neplata cotizației statutare până la sfârșitul primului trimestru din anul următor.

5. Membrii asociatiei beneficiază de toate reglementările şi avantajele pe care Asociaţia le obţine privind susţinerea intereselor membrilor săi, conform prevederilor  statutului, şi anume:

 • aprovizionarea prin unităţile Asociaţiei, în condițiile economiei de piață, cu material biologic, unelte, utilaje, biostimulatori, faguri artificiali, medicamente de uz apicol şi alte materiale necesare practicării apiculturii profesioniste sau de amatori;
 • valorificarea produselor apicole realizate în stupinele proprii, prin societăţile comerciale ale Asociaţiei, în condiţiile economiei de piaţă;
 • sprijin în obţinerea de repartiţii pentru vetre de stupină permanente în vederea amplasării stupilor şi a vetrelor de stupină temporare în zonele cu resurse melifere pentru valorificarea culesurilor de nectar şi polen;
 • primirea de consultanţă tehnică şi juridică;
 • sprijin pentru asistenţă sanitar-veterinară necesară transportului stupilor la polenizarea culturilor agricole entomofile, practicarea stupăritului pastoral sau pentru combaterea epizootiilor la albine;
 • sprijin în ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale prin participarea la acțiuni de învățământ, cursuri, schimburi de experiență, conferințe, manifestări științifice și tehnice, colaborare cu publicațiile editate de A.C.A. România;
 • participă la adunările A.C.A. România unde își pot exprima punctul de vedere în probleme legate de Asociație, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere.