Scopul și obiectivele Asociației Crescătorilor de Albine din România:

Asociația Crescătorilor de Albine din România are ca scop asigurarea cadrului organizatoric și a conditiilor care să faciliteze dezvoltarea unei apiculturi profesioniste și de amatori la nivel național. Reprezentăm și susținem interesele membrilor noștri, cât și ale membrilor filialelor noastre, atât la nivelul organelor legislative și executive ale țării cât și la nivelul altor instituții centrale sau teritoriale.

Principalele obiective ale Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România sunt:

 • asigură prin structura sa și prin activitatea pe care o desfășoară, cadrul și condițiile pentru îndeplinirea scopului prevăzut cât și pentru realizarea aspirațiilor membrilor săi în promovarea practicării apiculturii;
 • propune spre promovare în vederea legiferării prin organe ale administrației de stat, proiecte de acte normative și reglementări în legătură cu apicultura și în interesul apicultorilor în care scop colaborează cu ministere de profil, organe centrale și județene, instituții publice, regii autonome, societăți economice și agenți economici;
 • organizează și facilitează valorificarea, prin unitățile proprii, de către membrii săi a produselor apicole în condițiile economiei de piață;
 • acționează pentru ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale ale membrilor săi, prin organizarea de cursuri, demonstrații practice, schimburi de experiență, expoziții, târguri, muzee apicole, simpozioane, conferințe și consultanta tehnică de specialitate. Sprijină membri Asociației pentru a participa la astfel de manifestări interne și internaționale, editează și desface cărți, reviste și alte materiale de documentare tehnică și propagandă apicolă;
 • Asociația poate stabili raporturi de cooperare și aderare, cu alte asociații/organizații din tara, precum și cu asociații/organizații similare din străinătate, pentru atingerea scopului și desfășurarea de activități de interes comun.
 • acționează permanent în vederea obținerii unor facilități pentru practicarea apiculturii, solicitând pentru aceasta sprijinul organelor centrale și locale ale administrației de stat și a altor unități cu atribuții în acest domeniu;
 • colaborează cu ministerele și organele locale ale administrației de stat conform legislației în vigoare pentru buna desfășurare a stupăritului pastoral și practicarea apiculturii în scopul valorificării superioare a resurselor melifere și polenizării culturilor agricole cu ajutorul albinelor;
 • colaborează cu autoritatea sanitar-veterinară și apicultori pentru depistarea bolilor contagioase ale albinelor.
 • intervine la organele de drept pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, îmbunătățirea legislației de profil și inițiază acțiuni pentru diminuarea efectelor dăunătoare ale chimizării asupra albinelor și mediului înconjurător;
 • inițiază și participă la colaborarea internațională în domeniul apiculturii, în care scop dezvoltă relații cu asociații și organizații apicole din alte tari, precum și cu Federația Internațională a Asociațiilor de Apicultură – APIMONDIA;
 • sprijină cu informații, prin Filialele județene, apicultorii care doresc atestarea sau certificarea ecologică (biologică) a stupinelor.