Organizarea Asociației Crescătorilor de Albine din România:

Asociația Crescătorilor de Albine din România  este cea mai mare asociație la nivel național, structura sa acoperind întreaga țară, prin filiale județene și magazine APICOLA, unități amplasate în principalele orașe din țară.

Producția  și importul de utilaje, materiale și biostimulatori apicoli, achiziția de produse apicole și export se realizează prin intermediul Complexului Apicol „Veceslav Harnaj” înființat în anul 1965. Astăzi, Complexul Apicol Veceslav Harnaj este într-un amplu proces de modernizare tehnologică și de creștere a eficienței economice.

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultură înființat în anul 1974, se ocupă de cercetarea în domeniul apiculturii. Activitatea de cercetare științifică se referă la următoarele subdomenii:

  • genetică și ameliorare;
  • tehnologie apicolă;
  • resurse melifere și polenizare;
  • chimia și tehnologia produselor apicole (laboratoare acreditate RENAR);
  • apiterapie;
  • patologia albinelor;

Revista România Apicolărevistă de informare tehnică și științifică, editată de Asociația Crescătorilor de Albine din România, fondată în 1916, a constituit de-a lungul timpului o sursă importantă de informare a apicultorilor și în același timp de promovare a apiculturii.

La nivel central conducerea Asociației Crescătorilor de Albine din România este formată din:

Președinte:

ing. Ioan Fetea

Comitet Director:

Președinte:

ing. Ioan Fetea

Vicepreședinți:
ec. Marioara Bălan
ing. Razvan Coman
dr. Roxana Spulber
ing. Vasile Puf

Membri:
ec. Mihai Braneț
ec. Ionuț Pârvan
Mihaly Deak
ing. Costinel Mihailescu
Nicu Mitache
jur. Marian Pătrașcu
ing. Florin Popa
ec. Bogdan Bogorin
ing. Ec. Ida Suța

Organe de conducere: Congresul ACA, Consiliul National al ACA, Comitetul Director