Organizarea Asociației Crescătorilor de Albine din România:

Asociația Crescătorilor de Albine din România  este cea mai mare asociatie la nivel national, structura sa acoperind intreaga tara, prin filiale judetene si magazine APICOLA, unitati amplasate in principalele orasele din tara.

Producția  de utilaje, materiale si biostimulatori apicoli achiziția de produse apicole, export se realizează prin intermediul Complexului Apicol „Veceslav Harnaj” înființat în anul 1965. Astăzi, Complexul Apicol Veceslav Harnaj este intr-un proces de modernizare tehnologică și de creștere a eficienței economice.

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultură înființat în anul 1974, se ocupă de cercetarea in domeniul apiculturii. Activitatea de cercetare stiințifică se referă la urmatoarele subdomenii:

  • genetică și ameliorare;
  • tehnologie apicola;
  • resurse melifere si polenizare;
  • chimia si tehnologia produselor apicole (laboratoare acreditate RENAR);
  • apiterapie;
  • patologia albinelor;

Revista România Apicolă revistă de informare tehnică și științifică, editata de Asociația Crescătorilor de Albine din România, fondată in 1916, a constituit de-a lungul timpului o sursă importantă de informare a apicultorilor și în același timp de promovare a apiculturii.

La nivel central conducerea Asociației Crescătorilor de Albine din România este formată din:

Președinte:

ing. Ioan Fetea

Comitet Director:

Președinte:

ing. Ioan Fetea

Vicepreședinți:
ec. Marioara Bălan
ing. Razvan Coman
dr. Roxana Spulber
ing. Vasile Puf

Membri:
ec. Mihai Braneț
ec. Ionuț Pârvan
Mihaly Deak
ing. Costinel Mihailescu
Nicu Mitache
jur. Marian Pătrașcu
ing. Florin Popa
ec. Bogdan Bogorin
ing. Constantin Rais
ing. Ec. Ida Suța

Organe de conducere: Congresul ACA, Consiliul National al ACA, Comitetul Director