Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 309/2003 pentru aprobarea Programelor de ameliorarea efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine şi viermi de mătase din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 516 din data de 17 iulie 2003;
Programul de ameliorare la albine -2003.

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 472 din data de 26 iunie 2008;

ORDIN nr. 51 din 7 martie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare.