Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:

Măsura 4  – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole

SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole

SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

SubMăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.1 –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.1a –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Măsura 16 – Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă

SubMăsura 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

Pentru domeniul apicol în scopul dezvoltării și modernizării exploatațiilor apicole de mare interes sunt submăsurile:  6.1 ; 6.3  și  4.2.