Programul Național Apicol (PNA), reprezintă o masură de sprijin a apicultorilor si a formelor asociative cu finanțare comună (România – U.E.) prin care apicultorii si formele asociative pot deconta diverse cheltuieli pe care le fac în stupină.

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628.000 lei, din care 75.314.000 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Suma alocată Programului Național Apicol 2020-2022 este distribuită pentru cei trei ani astfel:

a) pentru anul 2020: 50.210.000 lei;

b) pentru anul 2021: 50.232.000 lei;

c) pentru anul 2022: 50.186.000 lei;

Programul Național Apicol urmărește dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de miere în condiţii de calitate controlată, la nivelul standardelor europene, precum și valorificarea integrală şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor din flora spontană.

Actualizare: 13 mai 2021

Monitorul Oficial al României nr.497 / 13.05.2021 :

Hotărârea Guvenului României nr. 514 din 2021 pentru modificarea si completarea HG nr.339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar.

Regăsiți mai jos textul Hotărârii de Guvern nr.514 din 2021:

Actualizare 14 octombrie 2020

Informarea privind modul de alocare a sprijinului financiar in cadrul Programului Național Apicol 2020.

Rezumat: „În cadrul PNA 2020 au fost depuse un număr de 6188 cereri din care: 6178 cereri depuse de către apicultori şi 10 cereri depuse de către Formele asociative apicole legal constituite. Din totalul cererilor de plată depuse au fost aprobate un număr de 6160 de cereri.”

Regăsiți mai jos informarea completă a APIA privind PNA 2020.

Actualizare 30 Aprilie 2020

Proiectul  de Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar a fost votat în Sedința de Guvern din 30.04.2020.

Mai jos regăsiți textul Proiectului de Hotărâre ce a fost votat în Sedința de Guvern din 30.04.2020.

(folosiți butoanele din partea stânga-jos a chenarului pentru a naviga între pagini)