Regăsiți mai jos adresa Asociației Crescătorilor de Albine din România înaintată către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu privire observatiile noastre referitoare la  Proiectul de Hotărâre de Guvern  pentru stabilirea unor norme san.-vet. referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, importul/exportul/tranzitul de animale vii, produse de origine animală și nonanimală, laboratoarele supuse controlului sanitar veterinar și pentru sigurnța alimentelor, produsele medicinale veterinare, reagenții și kiturile de diagnostic de uz veterinar şi pentru sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor”.

(folosiți butoanele din partea stânga-jos a chenarului pentru a naviga între pagini)