Februarie

Ultima lună a iernii calendaristice, februarie este instabilă din punct de vedere meteorologic. Există zile reci, cu ninsori abundente, viscolite cu zile sau nopţi senine, dar foarte geroase mai ales în prima parte a lunii; în a doua parte a lunii apar şi zile primăvăratice cu temperaturi de până la +15ºC. Aceste temperaturi fac posibile zborurile de curăţire atât de benefice asupra sănătăţii albinelor. Pentru efectuarea zborurilor de curăţire este necesară o temperatură de minim +10ºC la umbră. În această lună durata zilei creşte, matca depune ouă din ce în ce mai mult, creşterea puietului sporind consumul de hrană la 1,2-1,5 kg/lună sau 50g zi, dublu faţă de perioada de inactivitate. La ascultare, zumzetul familiilor sănătoase devine ceva mai intens dar uniform.
În luna februarie apicultorul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii, o parte dintre acestea fiind specifice lunilor de iarnă:

 • Verificarea periodică a stupinei pentru prevenirea deranjării şi neliniştirii familiilor de albine ca urmare a atacului unor animale sau păsări.
 • Îndepărtarea fără zgomot a gheţii şi a zăpezii neafânate de pe scândurelele de zbor ale stupilor
 • Desfundarea urdinişurilor de albinele moarte şi pregătirea vetrei de stupină pentru zborurile de curăţire;
 • Stimularea efectuării zborului de curăţire. Zborul de curăţire al familiilor de albine dă informaţii preţioase despre starea de sănătate a familiei de albine, astfel:
  • familiile puternice îl efectuează pe parcursul a 30-40 minute;
  • un număr redus de albine la zbor arată că familia este slabă sau bolnavă;
  • albinele care au un comportament de parcă ar căuta ceva, fiind aşezate pe pereţii stupului arată că familia nu are matcă;
  • albine cu abdomenul umflat sau apariţia fecalelor pe scandurica de zbor denotă faptul că în stup există miere în fermentaţie sau albinele sunt bolnave de nosemoză;
  • prezenţa resturilor de ceară în cantitate mare la urdiniş, pe scândurica de zbor arată că familia de albine a fost atacată de şoareci;
  • dacă din familie nu ies albine, iar la lovirea cu mâna a peretelui din faţă al stupului acestea nu reacţionează înseamnă că familia a pierit. Acesti stupi se închid la urdiniş pentru a nu pătrunde albinele hoaţe la începutul primăverii.
 • Pentru stimularea şi controlul zborului de curăţire, în zilele însorite ale lunii februarie se poate înlătura împachetajul existent al stupilor şi chiar capacele stupilor;
 • Continuarea supravegherii modului cum iernează familiile de albine prin analiza zumzetului albinelor (controale auditive periodice) şi analiza „foii de control” pusă pe fundul stupului ori de cate ori timpul permite acest lucru;
 • Completarea rezervelor de hrană la familiile ce au rezerve insuficiente prin administrarea de turte din pastă de miere şi zahăr pudră, şerbet administrat sub formă de turte sau zahăr candi;
 • Pentru prevenirea nosemozei este bine ca turtele de zahăr să fie preparate cu extracte de plante (tip Protofil) doza fiind de 340 ml/10 kg de pasta obţinută, având grijă ca Protofilul să fie bine omogenizat în sirop sau miere şi apoi să fie adăugat la zahărul pudră;
 • Foarte importante pentru dezvoltarea familiilor de albine, turtele proteice, nu se vor administra în această lună dacă, la cel puţin 2 săptămâni de la administrarea acestora, timpul nu permite efectuarea zborurilor de curăţire, situaţie greu previzibilă; de aceea pentru mai multă siguranţă este bine ca aceste turte să fie administrate începand cu a doua jumătate a lunii martie.
 • Completarea proviziilor se poate face şi cu rame cu miere de la rezervă sau de la familiile unde se apreciază că există un excedent (prin rapida apreciere a greutăţii stupului); familia în cauză este introdusă într-o încăpere încălzită, se deschide şi despachetează uşor se observă poziţia ghemului şi se amplasează fagurii cu hrană lateral ghemului, astfel încât albinele sa ia contactul cu acesta.
 • Administrarea turtelor sau zahărului candi se face direct pe vatra stupinei în cantitate de 700g-1kg/familie de albine, la interval de 2-3 saptamani în funcţie de rezerva de hrana existentă în faguri şi de consum.
 • Continuarea lucrărilor care ţin de asigurarea materialului şi echipamentului apicol pe anul în curs în funcţie de producţia planificată (repararea, curăţirea, dezinfectarea, vopsirea stupilor, încheierea şi însârmarea ramelor, achiziţionarea necesarului lipsă);
 • Aşa cum am descris pe larg în calendarul din luna ianuarie este necesara aprecierea modului cum iernează familiile de albine, identificarea şi îndreptarea stărilor anormale apărute prin:
  • interpretarea zumzetului albinelor ca indicator în aprecierea stării familiilor de albine;
  • aprecierea resturilor existente pe fundul stupului, la urdiniş sau în faţa stupului;
  • eliminarea surplusului de umiditate: prin asigurarea unei ventilaţii corecte a stupului care să elimine condensul, să asigure oxigenarea şi să elimine dioxidul de carbon; înclinarea stupilor către peretele frontal pentru scurgerea apei;
  • identificarea familiilor bolnave, stabilirea cauzei şi îndreptarea acestor familii (stabilirea diagnosticului prin analize efectuate de laboratoare specializate);
  • unificarea familiilor orfane cu alte familii, mai slabe sau introducerea unei mătci de la rezerva (acolo unde acestea există) la familiile orfane observate în timp util; aceste intervenţii se fac în zilele calde cu cel puţin 12ºC;
  • completarea proviziilor la familiile care prezintă semne de hrană insuficientă asa cum este descris mai sus;