Noiembrie

Deşi ultima lună de toamnă se caracterizează în general prin vreme nefavorabilă intervenţiilor în familiile de albine, apicultorii pot profita de unele zile călduroase atunci când acestea apar, la începutul lunii, pentru a mai îndrepta dacă este necesar o serie de nereguli apărute.
În această perioadă familia de albine se găseşte, în funcţie de temperatura exterioară în diverse situaţii privind formarea ghemului (uşor afânat sau strâns), activităţile acesteia fiind limitate la consum de hrană pentru asigurarea temperaturii interne a ghemului necesară supravieţuirii (24-25º).

Dacă până la acest moment s-au efectuat lucrările pregătitoare iernării nu există motive de îngrijorare privind evoluţia familiilor de albine pe timp de iarnă. Cu toate acestea, vizitele la stupine pot avea în vedere: observaţii asupra zborurilor de curăţire (când timpul permite), foarte benefice pentru o bună iernare şi care oferă informaţii despre starea coloniei de albine, ascultarea acestora cand timpul este mai putin favorabil, asigurarea cu materiale izolante atat la nivel de stup (salteluţe, pernuţe, împachetări laterale) cât şi de stupină (garduri, perdele protectoare), asigurarea că nu există dăunători (păsări, animale) care să le deranjeze.
Stările anormale conduc la neliniştirea albinelor, intensificându-le activitatea de consum şi prin urmare uzura organismului şi încărcarea rectumului. De aceea trebuie acordată o atenţie deosebită evaluării situaţiei din stupină la acest moment, cât timpul mai permite intervenţia în stup.

Lucrari de efectuat în această perioadă:
– În zilele favorabile se pot continua o serie de lucrări de pregătire a familiilor de albine din luna trecută şi remedierea stărilor anormale aparute: hrană insuficientă, hrană de proastă calitate (poate produce diaree), pierderea mătcii, umiditatea exagerată, pătrunderea şoarecilor în stupi. Trebuie accentuat faptul că pentru iernare, familia de albine are nevoie de aproximativ 18 kg miere şi 1,5-2 kg păstură pentru creşterea puietului în partea a doua a iernii şi în primăvară.
– În zilele nefavorabile se poate aprecia starea familiei de albine prin ascultarea zumzetului albinelor cu un tub de cauciuc introdus pe urdiniş şi vizualizarea foii de control.
Umiditatea excesivă se înlătură prin mutarea stupilor într-un loc însorit pe vatră şi îmbunătăţirea aerisirii prin asigurarea unui spaţiu de 1-2 cm în podişor care va fi acoperit de salteluţă;
Pe lângă lucrările efectuate în stupină interesele apicultorilor în această perioada au în vedere valorificarea produselor apicole obţinute, planificarea pe perioada de iarnă a altor lucrări ce ţin de pregătirea viitorului sezon apicol cu materiale şi echipamente (întreţinere, reparare, reformare, achiziţie), completarea cunoştinţelor prin participarea la cursuri, conferinţe apicole, studiu autodidact.