Adresa Asociației Crescătorilor de Albine din România  privind unele restricții în accesarea măsurii 8.1 :

Către,
Ministerul Apelor și Pădurilor
În atenția domnului ministru Ioan DENEȘ

[…] În ultimii ani mari suprafețe melifere din fondul forestier (salcâm, tei, etc.) au dispărut în urma defrișărilor abuzive.

Măsurile luate de Guvernul României privind refacerea suprafețelor împădurite nu asigură întotdeauna condiții reale pentru înfăptuirea acestui deziderat. În acest sens un număr tot mai mare de apicultori […]

[accesați butonul de mai sus pentru a vedea adresa originală]